คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย  ร่วมต้อนรับประธานพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก” ประจำปี ๒๕๕๖ คุณเยาวเรศ  ชินวัตร และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางงามธิดาพญานาคโลก เมื่อวัน เสาร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๖  ที่สนามโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย