ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยเข้าร่วมแข่งขันรำวงมาตรฐานและได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาพกิจกรรม